Khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực, cơ quan hoặc tổ chức có trách nhiệm thuộc thời hạn nhất định để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, và thực hiện quá trình tái định cư. Dưới đây là thông tin về thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất mà người dân cần nắm rõ.

1. Thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất

Theo quy định, người sở hữu đất trong trường hợp thu hồi đất có nghĩa vụ giao lại đất cho tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và tái định cư. Trong trường hợp được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, người sở hữu có quyền nhận bồi thường theo quy định.

>>> Xem thêm: Chứng thực chữ ký là như thế nào? Trường hợp nào thì bắt buộc phải làm thủ tục chứng thực chữ ký?

Theo Điều 93, Khoản 1 của Luật Đất đai 2013, thời hạn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định như sau:

‘1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người sở hữu đất thu hồi.’

1. Thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất

Đồng thời, Khoản 2 của Điều này cũng quy định về trường hợp chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như sau:

‘Truong hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả, khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người sở hữu đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người sở hữu đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế, tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.’

Dựa trên Khoản 2 của Điều 59, Luật Quản lý thuế 2019, mức tiền chi trả thêm sẽ được tính theo số tiền chậm nộp và thời gian chậm trả theo quy định.

Mức tính tiền được chi trả thêm của 01 ngày = 0,03% x Số tiền thuế chậm trả

Thời gian tính tiền chậm trả được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm trả đến ngày liền kề trước ngày trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Cách xử lí khi không nhận tiền hoặc còn nợ nghĩa vụ tài chính

Dựa trên khoản 3 và 4 của Điều 93 Luật Đất đai 2013 và Điều 30 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, quy trình xử lý khi người có đất bồi thường không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc vẫn còn nợ nghĩa vụ tài chính được thực hiện như sau:

Trong trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, số tiền bồi thường, hỗ trợ sẽ được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.

>>> Xem thêm: Địa chỉ văn phòng công chứng Khuất Duy Tiến uy tín, phục vụ nhanh chóng mà bạn cần biết.

Đối với người sử dụng đất đã được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, số tiền bồi thường sẽ bị trừ đi số tiền chưa nộp nghĩa vụ tài chính. Cụ thể:

  • Số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước đến thời điểm thu hồi đất, nhưng vẫn chưa nộp.
  • Mức tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định theo quy định của pháp luật về việc thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
2. Cách xử lí khi không nhận tiền hoặc còn nợ nghĩa vụ tài chính

Trong trường hợp số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ, hộ gia đình hoặc cá nhân tiếp tục nợ số tiền chênh lệch này. Nếu họ được bố trí tái định cư, sau khi trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ khỏi số tiền để mua đất ở hoặc nhà ở tại nơi tái định cư, nếu số tiền còn lại ít hơn số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, họ sẽ tiếp tục nợ số tiền chênh lệch này.

Xem thêm:  Ông bà có được làm giấy khai sinh cho cháu không?

Số tiền được bồi thường sẽ được trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tiền bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có). Các khoản tiền bồi thường chi phí di chuyển, bồi thường thiệt hại về tài sản, và bồi thường do ngừng sản xuất kinh doanh sẽ không được trừ vào số tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đất đai.

3. Các lưu ý khi chi trả tiền bồi thường thu hồi đất

Đối với trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định sau:

  • Trường hợp tiền bồi thường về đất lớn hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tại khu tái định cư thì người tái định cư được nhận phần chênh lệch đó;
  • Trường hợp tiền bồi thường về đất nhỏ hơn tiền đất ở, nhà ở hoặc tiền nhà ở tái định cư thì người được bố trí tái định cư phải nộp phần chênh lệch, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Trường hợp diện tích đất thu hồi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa giải quyết xong thì tiền bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất đang tranh chấp đó được chuyển vào Kho bạc nhà nước chờ sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết xong thì trả cho ngươi có quyền sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Văn phòng công chứng làm việc thứ bảy chủ nhật nhanh chóng, uy tín nhất tại Hà Nội.

Việc ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định sau đây:

  • Quỹ phát triển đất thực hiện ứng vốn cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy chế mẫu về quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất.
  • Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

Trường hợp người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tính vào vốn đầu tư của dự án.

  • Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Xem thêm:  Xử lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích như thế nào?

Trên đây là quy định về thời hạn chi trả tiền bồi thường thu hồi đất, hỗ trợ, tái định cư. 

Ngoài ra, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về thủ tục công chứng, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

>>> Có được đòi lại nhà, đất đã đem đi tặng cho?

>>> Pháp luật hiện hành 2023 quy định như thế nào về thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất?

>>> Văn phòng công chứng cung cấp dịch vụ nhanh chóng, uy tín trên địa bàn Hà Nội mà bạn cần biết.

>>> Những vướng mắc khi đi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu mà bạn cần biết để giải quyết nhanh chóng hơn.

>>> Sổ đỏ thật, sổ đỏ giả lẫn lộn. Làm thể nào để kiểm tra sổ đỏ thật giả một cách chính xác, nhanh chóng nhất?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *