Trong năm 2023, lệ phí sang tên sổ đỏ cho người thân, con cái đã được điều chỉnh và áp dụng theo quy định mới. Việc này mang ý nghĩa quan trọng đối với những gia đình có nhu cầu chuyển nhượng tài sản cho con cái, người thân đồng thời cũng phản ánh sự thay đổi trong quy định về lệ phí bất động sản. Trước khi tìm hiểu chi tiết về lệ phí sang tên sổ đỏ cho người thân, con cái năm 2023, hãy cùng Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu về tầm quan trọng và những điều cần biết về quy định mới này.

>>> Xem thêm: Có thể thực hiện dịch vụ sang tên sổ đỏ cho người thân, con cái ở đâu?

1. Tiền thuế thu nhập cá nhân khi nộp lệ phí sang tên sổ đỏ

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu được áp dụng đối với những cá nhân có thu nhập cao. Quy định về mức thuế thu nhập cá nhân khi tặng quyền sử dụng đất (không kèm nhà ở hay tài sản khác gắn liền với đất) được xác định theo điều c khoản 1 và khoản 4 của Điều 16 trong Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Theo đó, công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: Giá trị quyền sử dụng đất (dựa trên Bảng giá đất của tỉnh nơi có đất) nhân với 10%.

Tuy nhiên, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 tại Điều 4 cũng quy định các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trong số đó, một trong những trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân là khi nhận quà tặng bất động sản giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa cha nuôi mẹ nuôi và con nuôi, giữa cha chồng mẹ chồng và con dâu, giữa cha vợ mẹ vợ và con rể, giữa ông nội bà nội và cháu nội, giữa ông ngoại bà ngoại và cháu ngoại, cũng như giữa anh chị em ruột.

Vì vậy, trong trường hợp những người không thuộc các mối quan hệ nêu trên nhận quà tặng đất, người nhận sẽ phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân theo công thức tính đã nêu, bởi vì họ có thu nhập phát sinh từ việc nhận quà tặng đất. Tuy nhiên, trong trường hợp con (bao gồm con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể) nhận quà tặng đất từ bố mẹ (bao gồm bố mẹ đẻ/nuôi/chồng/vợ), họ sẽ không phải nộp tiền thuế thu nhập cá nhân do được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này

lệ phí sang tên sổ đỏ

>>> Tìm hiểu thêm: Văn phòng công chứng thực hiện công chứng hợp đồng đặt cọc nhanh gọn, tiết kiệm tại Hà Nội

2. Lệ phí sang tên sổ đỏ bao gồm lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là một khoản tiền cố định mà tổ chức hoặc cá nhân phải trả trước khi sử dụng các tài sản thuộc đối tượng nộp lệ phí. Đây là một trong những khoản lệ phí sang tên sổ đỏ bạn buộc phải nộp. Khi một người nhận quà tặng là đất và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người nhận quà tặng đất sẽ phải nộp lệ phí trước bạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo khoản 10 của Điều 10 Nghị định 10/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về lệ phí trước bạ, có quy định về các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ. Trong số đó, một trong những trường hợp được miễn lệ phí trước bạ là khi tặng đất giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con, giữa cha nuôi mẹ nuôi và con nuôi, giữa cha chồng mẹ chồng và con dâu, giữa cha vợ mẹ vợ và con rể, giữa ông nội bà nội và cháu nội, giữa ông ngoại bà ngoại và cháu ngoại, cũng như giữa anh chị em ruột.

Xem thêm:  Quy trình dừng xe của cảnh sát giao thông khi xử lý vi phạm

Do đó, khi con (bao gồm con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể) hoặc người thân nhận quà tặng là đất từ bố mẹ (bao gồm bố mẹ đẻ/nuôi/chồng/vợ), họ sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Phí công chứng:

Theo Điều 2 Văn bản hợp nhất số 61/VBHN-BTC ban hành ngày 06 tháng 12 năm 2019, tổ chức và cá nhân khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng sẽ phải trả phí công chứng.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp sổ đỏ cho người thừa kế là con nuôi bao gồm những gì?

Vì vậy, khi bố mẹ tặng đất cho con, thủ tục đầu tiên là hai bên (bên nhận tặng và bên tặng) phải đến một tổ chức công chứng để thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng tặng đất. Sau khi hoàn thành thủ tục công chứng hợp đồng tặng đất, bên yêu cầu công chứng hợp đồng tặng đất sẽ phải trả phí công chứng cho tổ chức công chứng đó.

phí công chứng

Mức phí công chứng hợp đồng tặng đất giữa bố mẹ và con sẽ được tính dựa trên giá trị quyền sử dụng đất. Nếu quyền sử dụng đất bao gồm cả tài sản gắn liền với đất như nhà ở và công trình xây dựng, phí công chứng sẽ được tính dựa trên tổng giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đó, bao gồm giá trị nhà ở và công trình xây dựng trên đất.

Bên cạnh phí công chứng, người yêu cầu công chứng hợp đồng tặng cũng phải thanh toán khoản thù lao công chứng cho tổ chức hành nghề công chứng. Mức thù lao công chứng sẽ được quy định bởi chính tổ chức hành nghề công chứng đó.

4. Phí thẩm định hồ sơ

Theo phụ lục số 01 của Luật phí và lệ phí 2015, thuộc tiểu phần IX của phần A, khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người yêu cầu cấp giấy chứng nhận phải nộp phí thẩm định hồ sơ. Điều này áp dụng khi bố mẹ tặng đất cho con và người sử dụng đất yêu cầu cấp giấy chứng nhận mới. Phí thẩm định hồ sơ sẽ được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, dựa trên quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện địa phương cụ thể. Do đó, mức thu phí thẩm định hồ sơ có thể khác nhau giữa các tỉnh và thành phố.

5. Lệ phí cấp sổ đỏ

Theo phụ lục số 01 của Luật phí và lệ phí 2015, thuộc tiểu phần II của phần B, khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, và tài sản gắn liền với đất, người yêu cầu cấp giấy chứng nhận phải nộp lệ phí cấp sổ đỏ. Điều này áp dụng khi bố mẹ tặng đất cho con và người sử dụng đất yêu cầu cấp mới giấy chứng nhận, cấp chứng nhận đăng ký biến động về đất, cấp trích lục bản đồ địa chính, hoặc cấp văn bản và số liệu hồ sơ địa chính. Nếu không có yêu cầu này, lệ phí cấp sổ đỏ không được áp dụng. Hiện nay, mức thu lệ phí cấp sổ đỏ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, do đó, mức thu phí có thể khác nhau giữa các tỉnh và thành phố.

6. Phí đo đạc tách thửa và khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc

Khi tặng đất cho con cái hoặc người thân, nhiều gia đình chọn tách một phần đất từ thửa đất của bố mẹ để tặng. Trong trường hợp này, người yêu cầu tách thửa đất phải nộp phí đo đạc tách thửa. Phí đo đạc được trả cho tổ chức dịch vụ đo đạc (không phải cho Nhà nước) và được tính theo giá dịch vụ. Trước khi tiến hành đo đạc tách thửa, người yêu cầu hoặc bên nhận dịch vụ đo đạc phải khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ để có thông tin chính xác để đo đạc tách thửa. Trong trường hợp này, người yêu cầu khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phải nộp phí khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Xem thêm:  Phần mềm lậu là gì? Sử dụng phần mềm lậu có bị phạt không?

>>> Xem thêm: Một số lưu ý khi làm cộng tác viên viết bài tại các doanh nghiệp lớn.

Trên đây là bài viết giải đáp cho câu hỏi Lệ phí sang tên sổ đỏ cho người thân, con cái năm 2023. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Được nhờ người khác đi công chứng sơ yếu lý lịch hay không? Thủ tục công chứng sơ yếu lí lịch.

>>> Phí công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay là bao nhiêu?

>>> Cách thức phân biệt sổ đỏ thật giả chuẩn 2023

>>> Thủ tục công chứng di chúc hợp pháp và các giấy tờ cần chuẩn bị theo đúng quy định pháp luật.

>>> Có được ủy quyền cho người khác lập di chúc thay không? Phí công chứng di chúc được quy định như thế nào?

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật uy tín thực hiện công chứng hợp đồng tặng cho nhà đất tại Hà Nội

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *