Trong hành trình sử dụng đất, việc có được Sổ đỏ là một trong những thành tựu quan trọng đối với mỗi chủ sở hữu. Sổ đỏ không chỉ là một tài sản pháp lý quan trọng, mà còn là minh chứng vững chắc về quyền sở hữu đất đai. Tuy nhiên, quá trình để nhận được Sổ đỏ không phải lúc nào cũng đơn giản và nhanh chóng. Trong trường hợp một người đã sử dụng đất trong suốt 20 năm mà không có tranh chấp, liệu có khả năng được cấp Sổ đỏ hay không? Hãy cùng Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ tìm hiểu trong bài viết dưới đây

>>> Tìm hiểu thêm: Mức phí dịch vụ làm sổ đỏ đối với đất sử dụng sau 20 năm không có tranh chấp là bao nhiêu?

1. Có thể nhận được sổ đỏ sau 20 năm sử dụng đất không có tranh chấp?

Việc khẳng định rằng đất đã được sử dụng ổn định trong 20 năm mà không có tranh chấp sẽ dẫn đến việc cấp Sổ đỏ là không chính xác. Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, việc sử dụng đất lâu dài và không có tranh chấp chỉ là một trong những điều kiện để được cấp Sổ đỏ. Tuy nhiên, trong mỗi trường hợp cụ thể, cần tiến hành xem xét các yếu tố khác như sự ổn định của việc sử dụng đất và sự có mặt giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

1. Có thể nhận được sổ đỏ sau 20 năm sử dụng đất không có tranh chấp?

>>> Tìm hiểu thêm: Khi công chứng các hợp đồng/giao dịch liên quan tới bất động sản cần lưu ý vấn đề gì về thuế, phí sang tên?

* Với đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

– Trường hợp được cấp Sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Trường hợp giấy tờ đứng tên người sử dụng đất:

 • Đang sử dụng đất ổn định;
 • Có một trong các giấy tờ sau về quyền sử dụng đất:
 1. Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.
 3. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.
 4. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.
 5. Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ…

Các giấy tờ nêu trên là một số ví dụ trong quy định của Chính phủ liên quan đến quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993. Việc có một trong các giấy tờ này có thể là một yếu tố quan trọng để đáp ứng điều kiện cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình hoặc cá nhân. Tuy nhiên, quá trình xem xét và cấp Sổ đỏ vẫn phụ thuộc vào các quy định và thủ tục hành chính áp dụng tại địa phương.

Trường hợp giấy tờ đứng tên người khác:

 • Phải có giấy tờ chứng minh việc chuyển quyền sử dụng đất và được ký kết bởi tất cả các bên liên quan.
 • Việc chuyển quyền sử dụng đất chưa được thực hiện sang tên trước ngày 1/7/2014.
 • Đất không có tranh chấp.

– Trường hợp được cấp Sổ đỏ và có thể phải nộp tiền sử dụng đất

Để được cấp Sổ đỏ, trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất vẫn có cơ hội nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013.

Theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất có thể được cấp Sổ đỏ trong các trường hợp sau:

 1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 trở về trước, nhưng đã xác định rõ ranh giới, sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp trong thời gian dài.
 2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, nhưng đã đóng đủ các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.
Xem thêm:  Có được tách thửa đối với đất được hưởng thừa kế?

Tuy nhiên, việc cấp Sổ đỏ trong trường hợp này còn phụ thuộc vào quy trình xem xét và thủ tục hành chính, và có thể khác nhau tùy theo địa phương. Điều quan trọng là đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định để có cơ hội nhận được Sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Từ những căn cứ nêu trên, chúng ta có thể kết luận rằng việc được cấp Sổ đỏ không phụ thuộc vào thời gian sử dụng đất ở trong mọi trường hợp. Quy định pháp luật yêu cầu các điều kiện khác nhau để được cấp Sổ đỏ (như sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp,…) và các yêu cầu này có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Do đó, không thể khẳng định rằng trong mọi trường hợp sử dụng đất ổn định trong hơn 20 năm và không có tranh chấp thì sẽ đủ điều kiện để được cấp Sổ đỏ. Việc xét duyệt và cấp Sổ đỏ vẫn phụ thuộc vào các quy định pháp luật và thủ tục hành chính áp dụng tại từng địa phương và từng trường hợp cụ thể.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ đối với diện tích đất tăng thêm quy định mới nhất 2023.

2. Trong trường hợp đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì thủ tục thực hiện được tiến hành như thế nào?

Trường hợp người sử dụng đất đã ở trong vòng 20 năm mà không có tranh chấp và đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp Sổ đỏ theo quy định pháp luật, quá trình xin cấp Sổ đỏ sẽ được thực hiện như sau:

2.1 Hồ sơ cần chuẩn bị: Người sử dụng đất cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký và yêu cầu cấp Sổ đỏ.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài ra, tùy thuộc vào loại quyền đăng ký (quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) mà cần bổ sung các giấy tờ sau:

 • Đối với đăng ký quyền sử dụng đất, cần nộp một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Đối với đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thông thường là nhà ở), cần có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.
2. Trong trường hợp đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì thủ tục thực hiện được tiến hành như thế nào?

Qua đó, bằng việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, người sử dụng đất có thể tiến hành thủ tục xin cấp Sổ đỏ theo quy trình quy định.

2.2 Các bước xin cấp Sổ đỏ

Hiện nay, người sử dụng đất có thể lựa chọn xin cấp Sổ đỏ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công. Tuy nhiên, thực tế vẫn chưa có địa phương nào triển khai việc cấp Sổ đỏ trực tuyến. Do đó, trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung hướng dẫn về các bước xin cấp Sổ đỏ trực tiếp.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã của địa phương có đất.

Cách 2: Nếu không nộp tại UBND cấp xã:

 • Hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nếu chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, người nộp hồ sơ có thể nộp tại bộ phận một cửa cấp huyện.
Xem thêm:  Khi có sai sót có bắt buộc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử không?

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn người nộp bổ sung hồ sơ (trong thời hạn 03 ngày làm việc).
 • Nếu hồ sơ đã đầy đủ, người tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận.
 • Người tiếp nhận hồ sơ sẽ viết và cung cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Đo đạc, xác minh bản trích đo địa chính

 • Trường hợp chưa có bản đồ địa chính, UBND cấp xã sẽ thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).
 • Nếu hồ sơ được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai, hồ sơ sẽ được gửi đến UBND cấp xã để xác nhận và công khai kết quả.
 • Văn phòng đăng ký đất đai sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký, tiến hành xác minh thực địa (nếu cần), và xác nhận xem có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không.

Bước 4: Thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Bước 5: Trả kết quả

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Giấy chứng nhận cho UBND cấp xã để trao cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

>>> Xem thêm: Tuyển dụng cộng tác viên ngân hàng linh động thời gian, mức lương hấp dẫn.

Trên đây là bài viết giải đáp cho câu hỏi “Có thể nhận được Sổ đỏ sau 20 năm sử dụng đất không có tranh chấp?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM TỪ KHÓA:

>>> Có thể lập di chúc từ khi nào? Phí công chứng di chúc là bao nhiêu?

>>> Địa chỉ công chứng sơ yếu lý lịch lấy ngay trong ngày, uy tín tại Hà Nội.

>>> Có yêu cầu công chứng di chúc tại nhà được không?

>>> Mẹo nhỏ: Bí quyết phân biệt sổ đỏ thật giả đơn giản tại nhà để tránh bị lừa đảo.

>>> Mức phí công chứng mới nhất 2023 đang được áp dụng tại các văn phòng công chứng.

>>> Địa chỉ văn phòng công chứng làm việc thứ 7 và chủ nhật uy tín, nhanh chóng, giá tốt tại Hà Nội.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *